Agenda Wijk Oost

De Nederlandse gemeente in Berlijn viert elke 3de zondag van de maand een Nederlandstalige kerkdienst. De diensten vinden plaats om 11.30 in de Coligny-kerkzaal van de Hugenottenkirche te Berlijn-Halensee (Charlottenburg), op Joachim-Friedrich-Strasse 4. Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd bij de Kaffee und Kuchen. De eerst volgende diensten zullen plaats vinden op 15 juli, 19 augustus en 16 september.

De diensten van de gemeente in Mecklenburg-Vorpommern/Bellin vinden iedere even maand (februari, april, juni, etc.) plaats om 10:30 uur in het Gemeindehaus van de 'Kirchengemeinde Lohmen' in de Dorfstrasse 45 te Zehna (nabij Bellin). De kerkdienst in de zomer, de buitendag, wordt gehouden op een andere locatie.


Berlijn

Wij zijn een gemeente die in 2005 op initiatief van een groep Nederlanders in Berlijn is ontstaan. Onze wortels liggen in de Nederlandse Oecumenische Gemeente van Bé Ruys, die kort na de Tweede Wereld Oorlog in 1949 is gevormd. Wij zijn een gemeente met een eigen profiel, waarvoor het gebruik van de Nederlandse taal en liturgie kenmerkend is. Het spreken van de Kerk is voor ons exclusief gestoeld op het Bijbels getuigenis in al zijn veelkleurigheid; politieke keuzen zijn de individuele verantwoordelijkheid van het gemeentelid.
Wij voelen ons verbonden met het belijden van de Protestantse Kerk in Nederland, maar hebben een open houding naar de oecumene: onze gemeenteleden zijn afkomstig uit de diverse Nederlandse kerken/geloofsgemeenschappen. Het onderlinge contact is goed, voor en na de kerkdiensten maar ook daarbuiten.
Naast onze kerkdienst hebben wij gemiddeld een keer per maand een gespreksavond over diverse thema’s rond geloof en kerk. Op initiatief van gemeenteleden worden ontmoetingen georganiseerd rond cultuur en kunst.>


Nieuw uit de kern Berlijn

Zondagsdienst o.l.v. dr. R. Fernhout

Zondag 15 juli a.s. gaat dr. R. Fernhout vanaf 11.30 voor in onze dienst. Matteüs 25: 31 – 46 is daarin de schriftlezing. Kort gezegd, hangen ‘zien’ en ‘doen’ samen in dit deel uit het Evangelie. Wat dit te maken heeft deze prent van Koptische Martelaren uit 2015, zal hij ook toelichten.

We zijn dominee Fernhout alvast zeer erkentelijk voor het leiden van deze dienst. Detlef Gaastra is ouderling van dienst, terwijl Jan Fernhout de lector zal zijn. Jan Herman Markus begeleidt ons op het orgel. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Tony Rezk, Icon of the 21 martyrs of Libya! (2015).

>>


Mecklenburg-Vorpommern / Bellin

Wij zijn een kern bestaande uit op dit moment 53 families. Waaronder veel gezinnen met kleinere kinderen. Voor het merendeel zijn de families werkzaam in de melkveehouderij. De meeste runnen een eigen bedrijf. 5 keer in het jaar vieren we kerkdienst, waarvan vier keer in het Belliner Agrarzentrum GmBH. 1 keer per jaar wordt er een buitendag georganiseerd bij een familie op het bedrijf. Na de kerkdienst wordt er dan gebarbecued. Een feest met mooi weer! >